Ngọc Thư ‘s weblog

Xem ai mập hơn nào ;))

Posted on: Tháng Chín 22, 2008

Wởn wởn post cái entry khảo sát xem Kval với Thỏ ai mập hơn ( dĩ nhiên là kval rồi, thế mà hắn ta kochịu thừa nhận ), ;)). Mọi ng` cứ tự nhiên vote nhoa, đừng sợ kval lấy thịt đè ng` =)) =)) )

…: Tho? u` :…: thoy kệ, chơi lun
…: Tho? u` :…: chơi hết, ko bỏ ko tha cái chi hết
Mr. Vincent: hen chi moi bi keu la map
…: Tho? u` :…: mập đâu mà mập
…: Tho? u` :…: ng` ta mi nhon dễ xương
Mr. Vincent: wa map di la dang khac
…: Tho? u` :…: ẹc
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: em bao nhieu kg
…: Tho? u` :…: 43
Mr. Vincent: cao bao nhieu
…: Tho? u` :…: 1m55
…: Tho? u` :…:
Mr. Vincent: 43/ 1.55
Mr. Vincent: = 27
Mr. Vincent: wa map roi con ji
…: Tho? u` :…: xạo sự hả đồ phì lũ kia
…: Tho? u` :…: đồ phỉ lũ
Mr. Vincent: map
…: Tho? u` :…: xạo xạo tui shoot cái chết weo h
Mr. Vincent: xao hoi nao, anh chia ro rang vay con ji
…: Tho? u` :…: ko dc gọi là mập
Mr. Vincent: ok, u’ u`
…: Tho? u` :…: tên này dễ xương hơn
…: Tho? u` :…: ú ù , em mà ú ù
…: Tho? u` :…:
…: Tho? u` :…: anhphì lũ
Mr. Vincent: nghia la map u’ u` do
…: Tho? u` :…: ẹc
…: Tho? u` :…: ko dc goi là mập
Mr. Vincent: sao ko duoc goi map
…: Tho? u` :…: ko cute
…: Tho? u` :…:
Mr. Vincent: co ji de ku te dau
…: Tho? u` :…: ẹc
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: map
…: Tho? u` :…: anh thì ko ku te
…: Tho? u` :…: anh ku t..o huh
…: Tho? u` :…:
Mr. Vincent: còn em có… jì đâu mà đòi kute
…: Tho? u` :…: ẹc
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…:
Mr. Vincent: đồ mập
…: Tho? u` :…: ẹc
…: Tho? u` :…: đụng hàng rồi
…: Tho? u` :…: tên này Bim gọi rồi
…: Tho? u` :…: a nghĩ tên khác ih cho ko đụng hàng
Mr. Vincent: ok, đồ mập ú ù
…: Tho? u` :…: bỏ chữ mập ih
Mr. Vincent: ok, đồ béo ú ù
…: Tho? u` :…:
…: Tho? u` :…: thôi tạm chấp nhận
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ béo ú ù
…: Tho? u` :…:
Mr. Vincent: thôi, ko thêm chữ ù nữa
Mr. Vincent: đồ béo ú
…: Tho? u` :…: đồ ú ù ko chịu
Mr. Vincent: ko chịu cũng bắt chịu
…: Tho? u` :…:
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ béo ú ù
Mr. Vincent: đồ béo ú ụ
…: Tho? u` :…: gọi là ú nu hay hơn
Mr. Vincent: hoho, thấy dở mới kêu chứ
…: Tho? u` :…: thoy
…: Tho? u` :…: ú nu hay ú nù thoy
Mr. Vincent: ú ụ, thêm dấu nặng nó mới thấy được cái trọng lượng
…: Tho? u` :…: ẹc
…: Tho? u` :…: ú ụ
…: Tho? u` :…: mắc cười wa’
Mr. Vincent: hoho, vậy đi, béo ú ụ
…: Tho? u` :…: gọi ú ụ thoy
…: Tho? u` :…: béo chi nữa
Mr. Vincent: để diễn tả thêm cho nó chính xác hơn
…: Tho? u` :…: ẹc
…: Tho? u` :…: gọi dài woá’
…: Tho? u` :…: 2 chữ thoy
…: Tho? u` :…: béo ú, béo ụ, ú ụ thoy
…: Tho? u` :…: ú ụ nghe tức cười hơn
Mr. Vincent: ờh, vậy đi, đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: ẹc
…: Tho? u` :…: đồ ú ụ là đồ chi
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ là cái đồ nặng kinh khủng đó, hiểu chưa đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: sặc
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ là cái đồ mà nặng hơn rất nhiều cái đồ ú ụ đó bik chưa
Mr. Vincent: mà anh đâu có phì lũ đâu, chỉ có em là ú ụ thôi mà
…: Tho? u` :…: anh phì lũ
Mr. Vincent: anh ko phì lũ, em ú ụ
…: Tho? u` :…: e ko ú ụ, a phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
đồ ú ụ

đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
đồ ú ụ
đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
đồ ú ụ
đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ

đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
đồ ú ụ
Mr. Vincent: v
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent:
đồ ú ụ
Mr. Vincent: v
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent:
đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent: v
đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ

đồ ú ụ
Mr. Vincent: vđồ ú ụ
v
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent: v
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: e thắng
…: Tho? u` :…: jhahhaaa
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent:
…: Tho? u` :…: jhahhaaa
…: Tho? u` :…: jhahhaaa
Mr. Vincent: em thắng hồi nào
…: Tho? u` :…: jhahhaaa
…: Tho? u` :…: jhahhaaa
…: Tho? u` :…: jhahhaaa
…: Tho? u` :…: jhahhaaa
…: Tho? u` :…: jhahhaaa
Mr. Vincent: anh thắng thì có
…: Tho? u` :…: e thắng
Mr. Vincent: em thua te tua
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent: em thua te tua
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: em thua te tua
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: em thua te tua
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ

…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
đồ ú ụ
đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ

đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: v
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent:
đồ ú ụ
đồ ú ụđồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: v
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent:
đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ

…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: mỏi tay chưa
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: e 10 chữ a có 1 àh
…: Tho? u` :…: sao a thắng dc
Mr. Vincent: đồ ú ụ
…: Tho? u` :…:
Mr. Vincent: anh thắng
…: Tho? u` :…: a thua te tua
…: Tho? u` :…:
Mr. Vincent: em thua tơi tả thì có
…: Tho? u` :…: a thua tè le tét lét lun
…: Tho? u` :…: thấy avar của e hem
Mr. Vincent: mỏ mập
…: Tho? u` :…: ừa
…: Tho? u` :…: cute hem
Mr. Vincent: đáng lẽ phải là mỡ mập mới đúng
…: Tho? u` :…: mỏ mập
Mr. Vincent: chắc ông Bim viết sai chính tả
Mr. Vincent:
…: Tho? u` :…: mỏ mập đóa
…: Tho? u` :…: e gọi Bim là mỏ heo
Mr. Vincent: vậy bây jờ em là mỏ ù
Mr. Vincent: =))
…: Tho? u` :…: ẹc ẹc ẹc
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
…: Tho? u` :…: đồ phì lũ
Mr. Vincent: đồ mỏ ù
Mr. Vincent: đồ mỏ ù
Mr. Vincent: đồ mỏ ù
Mr. Vincent: đồ mỏ ù
Mr. Vincent: =))
…: Tho? u` :…: mỏ phì lũ
…: Tho? u` :…: mỏ phì lũ
…: Tho? u` :…: mỏ phì lũ
…: Tho? u` :…: mỏ phì lũ
…: Tho? u` :…: mỏ phì lũ
…: Tho? u` :…: mỏ phì lũ
Mr. Vincent: mỏ ù
Mr. Vincent: mỏ ù
Mr. Vincent: mỏ ù
Mr. Vincent: mỏ ù
Mr. Vincent: mỏ ù
Mr. Vincent: mỏ ù
Mr. Vincent: mỏ ù
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
v
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: v
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
Mr. Vincent: mỏ ù
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
Mr. Vincent: mỏ ù
Mr. Vincent: mỏ ù
Mr. Vincent: mỏ ù
Mr. Vincent: mỏ ù
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: cv
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ùmỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ùmỏ ùmỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: v
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: V
…: Tho? u` :…:
Mr. Vincent: mỏ ù
…: Tho? u` :…:
…: Tho? u` :…:
…: Tho? u` :…:
…: Tho? u` :…:
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
…: Tho? u` :…: mỏ phì
Mr. Vincent: hoho, mỏ ù

Sau một hồi spam, Thỏ là ng` chiến thắng, Kval thua xiễn liễn =))

 

 

 


Advertisements
Nhãn: , ,

10 phản hồi to "Xem ai mập hơn nào ;))"

=.= ko bik nói gì hơn, 2 anh chị lâu lâu rảnh dữ dội lun. Giống mình dễ sợ =]]. Kết luận con cá vàng và thỏ đều mập như nhau ai đồng ý giơ tay \:D/

K-Val và Thỏ ai cũng mập như ai. Tranh nhau cái ngôi vị mập ấy làm gì =))

Sáng đi làm mà lo spam vậy hả Mập … zzz

2 người đều ù mà ù chả kute bằng em :)) [chị Thỏ kute đứng gần kế em] con Kval đù đứng bét . :))

[Đậu đh xong sướng nhở T~T]

@ Mỏ heo: e ko mập, kval mới mập, ai thèm tranh mập làm j`. Đã nói onl có việc để mai nghỉ làm mà đi làm rì, đồ heo.

ac, nhí nhảnh + nhây chịu ko nổi.
( nghĩ lại bản thân 65/1,69=38.5 , ko bít sẽ bị kêu là gì T_T)

hí hí… zui nhỉ ^^!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

My Profile

Photobucket

{P}I{N}K
Age: 18
Location: Hồ Chí Minh
Highschool: Nguyễn Thượng Hiền

Friends List

Freeman Mèo PU
Cheese Kunkun
Trần Trí ChAuLkT Le
Mr.Bim K-Val
MewMew

RSS latest from my friends

  • Lỗi: có thể dòng không tin đang không hoạt động. Hãy thử lại sau.

Blog Stats

  • 6,659 hits

Daisypath

Daisypath Anniversary tickers
Advertisements
%d bloggers like this: